Vrijwilligers van Scouting Raalte ontvangen Koninklijke onderscheiding

Gerard Schrijver en Stephan Tutert ontvangen Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door Burgemeester Dadema tijdens de lintjesregen in Raalte.

Scouting Raalte wil Gerard en Stephan feliciteren met deze onderscheiding!

Gerard en Stephan hebben beide veel betekend voor de maatschappij en hebben een mooie bijdrage geleverd als vrijwilliger aan onze Scouting Vereniging. Gerard deed dat 10 jaar lang als penningmeester voor onze vereniging, Stephan is op dit moment nog actief voor onze Sint Nicolaas Actie.

Gerard Schrijver uit Raalte is een zeer actieve vrijwilliger die zich al vele jaren op diverse terreinen inzet voor de samenleving van Raalte.
Hij begon in 1988 (tot 1998) als penningmeester van de Stichting Beheer Scouting Raalte en de vereniging Scouting Miguel Pro Raalte.
Sinds 1992 is hij collectant bij de heilige Pauskerk in Raalte en sinds 1997 is Gerard Schrijver actief vrijwilliger bij Drumfanfare St. Caecilia in Raalte. Hij was van 2002 tot 2007 penningmeester en voorzitter.
Als vrijwillig financieel adviseur is Gerard sinds 2009 betrokken bij de Lokale Actie Groep- Leader De Kracht van Salland. Een programma voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking die bijdrage aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Salland.
Van 2009 tot 2017 was Gerard penningmeester van de Stichting Wereldwinkel Raalte.
Sinds 2013 is Gerard Schrijver betrokken bij de Stichting Muzieknetwerk Salland. Hij is medeoprichter en penningmeester en tevens bestuurslid van de Stichting Instrumentenfonds MNS. De stichtingen zetten zich in voor muziekonderwijs aan kinderen.
Voor zijn verdiensten is de heer Schrijver benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Stephan Tutert uit Raalte is een waardevolle vrijwilliger voor Raalte. Van 1980 tot 2011 was hij vrijwilliger bij Stichting ROS Ziekenomroep Raalte. Hij maakte radioprogramma’s live op locatie bij Angeli Custodes en in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Sint Franciscushof in Raalte. Van 1982 tot 2011 was hij daarnaast belast met de technische zaken in de studio en op locatie. In de jaren 1995, 2000 en 2006 gaf Stephan leiding aan de werkgroep Jostiband. Deze werkgroep van de ziekenomroep organiseerde een middag- en avondconcert van de Jostiband in Raalte voor mensen uit de zorg en andere belangstellenden.
Sinds 1988 is Stephan vrijwilliger bij de Stichting Stöppelhaene. Hij is lid van de commissie Orde en Controle, coördineert de EHBO-diensten, de beveiliging, de inzet van stewards, de camerabewaking, het portoverkeer en de bemanning van de Centrale Post tijdens het evenement.
In 2000 was Stephan medeoprichter van de Raalter Evenementen Beveiliging en zet zich tot op heden in als vrijwillig beveiliger en verkeersregelaar.
Sinds 1998 is Stephan vrijwilliger en werkgroep lid bij Kans Plus (afdeling Midden-Overijssel). Een organisatie die zich inzet voor ondersteuning aan ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking.
Vanaf 2012 ondersteunt Stephan bij de praktijklessen van het VMBO Carmel College Salland. Hij geeft gastlessen en helpt de leerlingen bij het maken van allerlei opdrachten.
Voor zijn verdiensten is de Stephan Tutert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.