Vertrouwenspersonen

Scouting Miguel Pro moet en wil een veilige omgeving zijn waar iedereen het naar zijn of haar zin heeft. Zo is het binnen Scouting Miguel Pro voor elke vrijwilliger verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Daarmee wordt voorkomen dat er vrijwilligers aan het werk zijn die een strafblad hebben wat een functie binnen Scouting Miguel Pro in de weg staat. Ook wordt er van alle kaderleden verlangt dat ze de gedragscode onderschrijven.

Verder heeft Scouting Miguel Pro vertrouwenspersonen die hulp kunnen bieden als er sprake is van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen zijn er voor de jeugdleden en ouders maar ook voor de leiding, stamleden en bestuur en zijn altijd onpartijdig. Niet alleen als er sprake is van ongewenst gedrag (fysiek of seksueel geweld, pesten) maar ook als er een serieus conflict is tussen jeugdleden, leiding of bestuur. Soms kun je daarvoor prima terecht bij het bestuur () of de groepsbegeleiding (), maar soms kun of wil je daar niet terecht. Hiervoor zijn de vertrouwenspersonen.  Wij werken volgens het landelijke protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.

Als er echt buiten de lijntjes gekleurd wordt, moeten we de leden en ouders maar ook de groep ondersteunen en beschermen. De (twee) vertrouwenspersonen hebben een scouting-loopbaan bij Scouting Miguel Pro achter de rug, zijn ook (ouders van) jeugdleden geweest en/of hebben een sterke binding met onze vereniging en hebben een onafhankelijke positie binnen de groep.

Onze vertrouwenspersonen zijn Teun Nijenkamp en Chantal Schrijver. Je kunt ze bereiken via én . Je kunt ze ook vragen om je terug te bellen, zonder dat je in je e-mail uitlegt waarom. Mail ze dan met je telefoonnummer (en eventueel een tijd dat het uitkomt). Uiteraard behandelen ze alles vertrouwelijk.