Sociale Veiligheid

Gedragsregels leiding en vrijwilligers

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag.
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland en ook Scouting Miguel Pro Raalte getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Ook beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag. Door deze maatregelen zorgen we voor een fijne en veilige sfeer en omgeving voor onze leden.

Sociale Veiligheid (VOG)

Wat is sociale veiligheid?

We vinden het binnen Scouting Miguel Pro belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke activiteiten kunnen ondernemen en uitdagende Scoutingtechnieken kunnen leren. Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermt voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van sociale normen beschreven in onze gedragscode en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

Onze gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is en van de maatregelen die Scouting Miguel Pro getroffen heeft binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven, indien dit nodig is.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben wij ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van de diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersonen

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze vertrouwenspersonen, maar ook de vertrouwens personen van Scouting Nederland graag voor je klaar.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-4960911 of via email: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl.