Oudervertegenwoordiging

Voor elke leeftijdsgroep is er één oudervertegenwoordiger die alle leden (en hun ouders) in die leeftijdsgroep vertegenwoordigt. Ze vergaderen en beslissen mee in de groepsraad (2x per jaar). Ook praten ze 1x per jaar met het bestuur (over beleid) en 1x per jaar met team Leiding & Ontwikkeling (over deskundigheid en de leidingteams). De oudervertegenwoordiger wordt benoemd door het speltakoverleg dat bestaat uit de leiding van de speltakken. Deze oudervertegenwoordiger legt zijn functie weer neer als zijn kind van de scouting afgaat of overvliegt naar een volgende speltak.

Beleid en besluiten worden bij Scouting Miguel Pro Raalte genomen door de groepsraad (en het bestuur). De groepsraad bestaat uit o.a. het bestuur en alle leidinggevenden. Daarnaast worden de jeugdleden vertegenwoordigt per leeftijdsgroep. Dit gebeurt bij minderjarige leden door de oudervertegenwoordiging. Wij vinden het als Scouting Raalte heel belangrijk dat leden en ouders kunnen meepraten over het beleid van de vereniging en dan heel in het bijzonder als het gaat over veiligheid tijdens de opkomsten, de deskundigheid van de kaderleden (zoals de leiding) en financiën (bijvoorbeeld de contributie).

Waarvoor kan ik bij de oudervertegenwoordiger(s) terecht?

Ben jij ouder, en wil je in een vergadering iets (laten) bespreken, of heb je een onderwerp dat moet worden aangekaart? Je kunt dat natuurlijk direct via de speltakleiding doen (of het bestuur), maar ook via de oudervertegenwoordigers. De vertegenwoordiger van de speltak zal zich hard maken voor de stem van de ouders binnen Scouting Miguel Pro.

Wil jij oudervertegenwoordiger zijn?

Het kost je slechts 4 tot 5 avonden per jaar en je kunt meepraten met de groep, het bestuur en team Leiding & Ontwikkeling over zaken die ook jou kind aangaan, zoals veiligheid, deskundigheid van de leiding en de richting van de groep.
Onze oudervertegenwoordigers zijn:

  • Marit IJpelaar, namens de bevers
  • Britt van Dort, namens de welpen
  • Ellen van Assem, namens de scouts
  • Gerko Ruiter, namens de explorers

Mail de oudervertegenwoordigers op: oudervertegenwoordiging@scouting-raalte.nl.
Is er een echt probleem, conflict of signaleer je ongewenst gedrag, dan zijn daar de vertrouwenspersonen voor, lees hier meer.

Trouwens, je mag als oudervertegenwoordiger geen leider of bestuurslid zijn bij Scouting Raalte.
En o ja, je wordt automatisch lid van Scouting Nederland, zonder dat je contributie moet betalen!

Wist je dat de jeugdleden ouder dan 18 jaar hun eigen vertegenwoordigers hebben die meepraten en beslissen, net als de oudervertegenwoordigers in de groepsraad? Zo horen we hun stem direct én leren ze ook nog wat!