Vertrouwenspersonen

Scouting Miguel Pro heeft vertrouwenspersonen die hulp kunnen bieden als er sprake is van ongewenst gedrag. Buiten ongewenst gedrag (fysiek of seksueel geweld, pesten) zijn ze er ook als er een serieus conflict is tussen de jeugdleden, leiding of bestuur.

De vertrouwenspersonen zijn er voor:
– de jeugdleden en ouders;
– de leiding;
– stamleden;
– bestuur.


Soms kun je ook prima terecht bij het bestuur (bestuur@scouting-raalte.nl) of de groepsbegeleiding (groepsbegeleiding@scouting-raalte.nl), maar soms kun of wil je daar niet terecht. Hiervoor zijn de vertrouwenspersonen. Wij werken volgens het landelijke protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.
De vertrouwenspersonen zijn altijd onpartijdig.

Bereikbaarheid

De (twee) vertrouwenspersonen hebben een scouting-loopbaan bij Scouting Miguel Pro achter de rug, zijn ook (ouders van) jeugdleden geweest en/of hebben een sterke binding met onze vereniging en hebben een onafhankelijke positie binnen de groep.

Onze vertrouwingspersonen zijn Teun Nijenkamp en Chantal Schrijver
Ze zijn te bereiken via de mail Teun@scouting-raalte.nl en Chantal@scouting-raalte.nl.

Liever bellen? Stuur dan je telefoonnummers (en eventueel een tijd dat het uitkomt) naar Teun of Chantal via de mail. Je hoeft ze dan niet in je e-mail uit te leggen waarom je met ze wilt bellen.

Uiteraard behandelen ze alle contact met jou vertrouwelijk.